Banner Image

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TAU

VUNGTAU SHIPYARD

Tóm tắt:

  •     Tên đầy đủ      : Công ty Cổ phần Đóng tàu & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
  •     Tên giao dịch   : Vungtau Shipyard
  •     Web Site          : www.vungtaushipyard.com.vn
  •     Hình thức         : Công ty Cổ Phần
  •     Số CBCNV       : 80 người
  •     Doanh thu        : từ 5 đến 10 triệu USD/ năm
  •     Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015

 

Lịch sử hình thành:   

    1995: Thành lập công ty 100% vốn nhà nước

    2004:  Đạt chứng nhận ISO 9001.

    2005:  Hợp tác với Công ty Dongil Shipyard & Engineering, Hàn Quốc.

    2007 : Chuyển thành công ty cổ phần


Chủ tịch HĐQT                                             :     Ông Vũ Mạnh Tùng 

Tổng giám đốc - TV HĐQT                          :     Ông Lưu Minh Phương 

Phó TGĐ Nội chính/Dự án - TV HĐQT      :     Ông Trần Long

Phó TGĐ Kỹ Thuật                                       :     Ông Dương Hoàng Nguyên


 

 Xí Nghiệp Trực Thuộc:

Đối tác nước ngoài:

-       - Dongil Ship Repairs & Engineerings (Korea): hợp tác sửa chữa tàu biển

-     - Asahi Glass Ltd/ Mitsubishi Corp. (Japan): liên doanh AGC Chemicals Vietnam Co., Ltd. (ACVN)

1
2
3

4

ISO 9001:2015