LĨNH VỰC KINH DOANH

nĐóng mới & sửa chữa tàu thuyền, lan các loại;
nCác dịch vụ công nghiệp & gia công khí;
nSửa chữa bảo dưỡng công trình biển;
nSúc rửa tàu dầu, tàu hóa chất;
nCung ứng vật công nghiệp, hàng hải;
nXây dựng sở hạ tầng;
nDu lịch sinh thái, kinh doanh bất động sản;
nĐầu xây dựng các dự án;

Cáp điện

12

Cáp ngầm, cáp viễn thông, cáp tàu thủy
Vungtau Shipyard cung cấp các loại cáp chống cháy, không sinh halogen, không bị gặm nhấm, xuất xứ G7/EU, Thuỵ Sỹ, Hàn Quốc...