Tàu VUNGTAU 03 vào Dock VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 20/12/2019 Tàu VUNGTAU 03 đã vào Dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa.

 


Tàu VUNG TAU 03 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Yuexin Shibuilding Co. Ltd , Nơi đóng: Quảng Đông, Trung Quốc
Kiểu & công dụng tàu VUNG TAU 03: TM.Tàu kéo/cung ứng.


CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 03 :
- Chiều dài toàn bộ:       Lmax (m)               = 69.900
- Chiều tộng lớn nhất:   Bmax(m)                = 16.000
- Chiều cao mạn:                  (m)                 = 7.200
- Trọng Tải tàu:            T                             = 2523.0

 


Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.


Tàu VUNGTAU 01 vào Dock VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 14/11/2019 Tàu VUNGTAU 01 đã vào Dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa định kỳ.

 

Tàu Vungtau01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: DaeDong Shipbuilding Co. Ltd. , Nơi đóng: Pusan, Hàn Quốc
Kiểu & Công dụng tàu của tàu Vungtau 01: TM.Tàu kéo/Cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 01 :

- Chiều dài toàn bộ:       Lmax (m)    =    66.500
- Chiều tộng lớn nhất:    Bmax(m)     =    14.510
- Chiều cao mạn:                   (m)     =    7.408
- Chiều chìm                          (m)     =    6.371
- Trọng Tải tàu:                       T       =    1897.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

CÔNG TY CP ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số :        /19/TM/CT-VTSC                              Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2019

                       

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

                                   

Kính gửi: - Quý Công ty 

 

 

Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vungtau Shipyard) kính mời các đơn vị có chức năng tư vấn giám sát công trình tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát cho công trình "Nạo vét duy tu khu nước trước cảng Vũng Tàu Shipyard 2019" với thông tin như sau:

 

            I. Thông tin về báo giá và yêu cầu của hồ sơ chào giá.

 

            1. Nội dung công việc  : Tư vấn giám sát thực hiện

 

            2. Công trình                 : Nạo vét, duy tu luồng vào cảng Vũng Tàu Shipyard

 

                                                  Khối lượng nạo vét dự kiến: 50.000m3

 

            3. Địa điểm công trình : 847/4 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu

 

            4. Nguồn vốn                 : Vốn tự có của chủ đầu tư

 

            5. Tiến độ thực hiện     : 50 ngày – dự kiến khởi công cuối tháng 11

 

            6. Hồ sơ chào giá gồm  : Hồ sơ năng lực của nhà thầu/ Bảng chào giá dự thầu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Danh sách nhân lực chủ chốt (kèm chứng chỉ chuyên ngành) /Đề cương giám sát thi công                                                    

 

            II. Địa chỉ gửi hồ sơ chào giá:

 

            Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

 

            Địa chỉ: 847/4 Đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu.

 

            Điện thoại: 0254. 3848326 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: từ ngày 11/11/2019 đến hết ngày 18/11/2019.

 

            Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban TGĐ để BC;

- Lưu website, VT.

 

 ĐẠI DIỆN VTSC

KT- TGĐ

 

 

 

 

  

DƯƠNG HOÀNG NGUYÊN