Ụ khô

1

dài 115m -   rộng : 20m      - sâu: 6.6m
Có thể tiếp nhận tàu tải trọng 3000 tấn

Cầu tàu

2

Dài 110 m
Sửa tàu tại cầu cảng

Xưởng CK ĐL

3

Công nhân S/C tại Xưởng Cơ khí động lực

Ụ triền

4

Thuận tiện để sửa chữa các tàu đánh cá
Máy tiện băng dài 14m