Banner Image

DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1
CAO ỐC CĂN HỘ VÀ VĂN PHÒNG

2

NHÀ MÁY CƠ KHÍ HÀNG HẢI VÀ SỬA CHỮA TÀU BIỂN

3
DỰ ÁN CẢNG TỔNG HỢP & CONTAINER CÁI MÉP HẠ
4
KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ BIỆT THỰ SÔNG RAY
CÁC TÀU ĐÃ HOÀN THÀNH

TÊN TÀU

XUẤT XỬ

TẢI TRỌNG

Glengo

Hàn Quốc

8.000DWT

Vietgas

Việt Nam

 

IOS Tudan

Malaysia

 

Côn Sơn

Việt Nam

 

Chí Linh

Việt Nam

 

Phú Quý 01

Việt Nam

 

Hải Sơn 01

Việt Nam

 

Bến Đình 01

Việt Nam

 

Long Sơn 01

Việt Nam

 

Kỳ Vân 01

Việt Nam

 

Sao Mai 02

Việt Nam

 

Hoàng Sa

Việt Nam

 

M/V Green 11

Thái Lan

 

M/V Sungaidigul

Indonesia

3000DWT