THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

 

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

 

Hội đồng thanh lý tài sản Công Ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tổ chức bán thanh lý tài sản với các thông tin cụ thể như sau :

 

-   01 xe ô tô Toyota Camry biển đăng ký : 72A - 248.80, 5 chỗ, màu xanh, số sàn

    Download Thông báo và thư chào giá

Tàu Vungau 03 Vào Dock Vungtaushipyard

Ngày 29-12-2017.Tàu Vungtau 03 cập cầu cảng Vungtaushipyard