TÀU LONG CHAU 02 CẬP CẦU CẢNG VUNGTAUSHIPYARD

si72 1Ngày 25 -08-2010 tàu LONG CHAU 02  đã cập cảng và sữa chữa tại Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.