Tàu LOYZ TRANSPORTER cập cảng Vungtaushipyard

Ngày 21/3/2011 Tàu LOYZ TRANSPORTER cập cảng và sữa chữa tại Công Ty VungTauShipyard

 Trước đó Công Ty Vungtaushipyard đã ký hợp đồng với CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU VÀ CƠ KHÍ HÀNG HẢI SÀI GÒN
                
                   V/v: Thuê đốc sữa chữa sự cố tàu LOYZ TRANSPORTER

             

        CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU

           - Chiều dài toàn bộ:  Lmax (m)        =   57.700
           - Chiều tộng lớn nhất:  Bmax(m)      =   12.200
           - Chiều cao mạn:                 (m)      =   4.060      
           - Trọng Lượng tàu:               T         =   880.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tàu Kỳ Vân 01 cập cầu cảng Vungtaushipyard

Ngày 23/1/2011 Tàu Kỳ Vân 01 đã cập cảng và sữa chữa tại Công Ty VungTauShipyard

TÀU LONG CHAU 02 CẬP CẦU CẢNG VUNGTAUSHIPYARD

si72 1Ngày 25 -08-2010 tàu LONG CHAU 02  đã cập cảng và sữa chữa tại Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.