Sữa Chữa Trên Dock Tàu TC ROYAL

Ngày 02-04-2019 Tàu TC ROYAL vào Dock Vungtaushipyard sữa chữa.

Mời chào cung cấp và thay thế đệm va cầu cảng

Kính chào quý Công ty,
Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu ( Vungtau Shipyard)
kính mời quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt 18 đệm va
cho cầu cảng tại đia chỉ dưới đây.
Các thông tin về đệm va hiện tại như trong các file đính kèm, quý Công ty có thể cử người đến nhà máy chúng tôi để
khảo sát thêm để đảm bảo cho công tác lắp đặt.
Trong hồ sơ chào giá đề nghị nêu rõ thời hạn cấp hàng sớm nhất, xuất xứ hàng hóa và các
chứng chỉ kèm theo, thời gian bảo hành,
Trân trọng,

- Thông tin đệm va

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ