Sữa chữa tàu SEA MEADOW 06

 

sea-meadow-06Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng HĐKT số:21/HĐSC/VTSC/2015
"V/v:Sửa chữa bảo dưỡng tàu SEA MEADOW 06"
Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu SEA MEADOW 06 là gần 2  tỷ đồng.
Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 30 ngày:

Sữa Chữa Định Kỳ Tàu SAPA

sapa2015

 Ngày 02/07/2015 VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:123  -2015/PTSC-TDV/MDV với Chi Nhánh Tổng Công Ty  CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam - Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí.
"V/v:kiểm tra,sữa chữa giữa kỳ tàu SAPA năm 2015"
Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu SAPA là gần 5 tỷ đồng.

     

Thời gian sữa chữa theo hợp đồng là 65 ngày.

 

 

Tàu SAPA được đóng tại nhà máy đóng tàu: AS Trondhjems Mek. Verksted , Nơi đóng: Trondheim, Na Uy

 

 

 

 

 

Kiểu & Công dụng tàu của tàu SAPA: Tàu kéo/Cung ứng

 

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU SAPA :

 

- Chiều dài toàn bộ:    Lmax (m) = 64.540

 

- Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m) = 14.200

 

- Chiều cao mạn:                  (m) = 6.900