Tàu cảnh sát biển 4031 sữa chữa tại đốc Vungtaushipyard

canh-sat-bien-4031 

 Ngày 13/8/2014 Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 4031 đã vào đốc Vungtaushipyard để sữa chữa và duy tu bảo dưỡng.

 

 Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu(Vungtaushipyard)đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ để đưa tàu vận hành và làm công tác tuần tra trên biển.

Tàu Lamson 01 sữa chữa tại Vungtaushipyard

lamson01

 Ngày 02/08/2014 Tàu Lamson 01 cập cảng Vungtaushipyard sữa chữa sự cố

Sữa chữa bảo dưỡng tàu Vungtau 03

vungtau03

 

 Ngày 22/07/2014 Tàu VUNGTAU 03 đã cập cảng và sữa chữa tại Công Ty VungTauShipyard.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU đã ký HỢP ĐỒNG SỐ:002/14 – VTB1/VUNGTAUSHIPYARD-ĐMP với LIÊN DOANH VIỆT NGA"VIETSOVPETRO"-XN VTB & CTL

 

V/v:Sữa chữa bảo dưỡng vungtau 03"đơn hàng vố VTB_004/14/DV

 

       Tổng Giá trị hợp đồng : Hơn 3 tỷ đồng .

 


 

Hiện Công ty VungtauShipyard đang tiến hành sửa chữa bảo dưỡng những hạng mục đã ký kết để hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo đúng tiến độ hợp đồng.

 

Sữa chữa tàu đánh bắt hải sản của Nga

Ngày 8 tháng 7 năm 2014.Đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ của Nga đã cập cảng Vungtaushipyard để sữa chữa và khắc phục sự cố trong khi đánh bắt hải sản.