Ngày 28 tháng 06 năm 2016 Tàu SA PA cập cầu cảng Vungtaushipyard sửa chữa sự cố

sapa2015
Ngày 24/06/2016 Công Ty VUNGTAUSHIPYARD đã ký HỢP ĐỒNG SỐ:073 - 2016/PTSC-TDV/MDV với CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ
               
                   (V/v: thực hiện sửa chữa sự cố cụm chân vịt mũi cho tàu SAPA)

                 TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG :400 TRIỆU ĐỒNG
Tàu SAPA được đóng tại nhà máy đóng tàu: AS Trondhjems Mek. Verksted , Nơi đóng: Trondheim, Na Uy
Kiểu & Công dụng tàu của tàu SAPA: Tàu kéo/Cung ứng
       
CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU SAPA :

           - Chiều dài toàn bộ:  Lmax (m)    =   64.540
           - Chiều tộng lớn nhất:  Bmax(m)  =   14.200
           - Chiều cao mạn:  (m)                  =    6.900      
           - Trọng Tải tàu:  T                        =  1987.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Sữa chữa định kỳ tàu Sea Meadow 18

Ngày 01-03-2016, Công Ty VUNGTAUSHIPYARD tiếp nhận Tàu Sea Meadow 18 vào dock sữa chữa định kỳ năm 2016