Tiếp nhận sữa chữa lên dock tàu Hải Sơn

hai son 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước đó vào ngày 07 tháng 12 năm 2016:Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số: 0910/16/T-N4/VTB1-VTSHIP giữa liên doanh Việt Nga "Vietsovpetro" .
 V/v:Sửa chữa lên dock tàu "Hải Sơn"

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG CẦU CẢNG

Vungtau Shipyard có kế hoạch sửa chữa cầu cảng để phục vụ việc kiểm định đăng ký cảng.
Đề nghị các công ty có chức năng sữa chữa, bảo dưỡng cầu cảng liên hệ với chúng tôi để khảo sát hiện trạng cầu cảng và gửi chào giá cạnh tranh thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Thời gian dự kiến bắt đầu sửa chữa : trong tháng 12/2016.
 
Liên hệ :
1- Hướng dẫn khảo sát:  Trần Nam Trung – chuyên viên dự án – 0933 609 595
2- Các vấn đề về kỹ thuật: Phạm Văn Trường – Phó TGĐ  – 0907 784 558
3- Các vấn đề về điều kiện hợp đồng:  Lê Ngọc Tấn – Phó TGĐ  - 0918 003 568
                                                         Lưu Minh Phương – Phó TGĐ – 0913 947 928

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP XE NÂNG (FORKLIFT TRUCK)

Vungtau Shipyard có kế hoạch mua 1 xe nâng hàng (forklift truck)
sức nâng khoảng 5 tấn,  chiều cao nâng khoảng 3m, diesel, bánh lốp,
có chức năng nghiêng càng (hinged fork).
 
Dự kiến đặt hàng cuối tháng 11/2016.
 
Đề nghị gửi các nhà cung cấp gửi báo giá cạnh tranh qua email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn: trước ngày 10/11/2016.