Tàu Sông Dinh 01 Vào Dock Vungtaushipyard

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2017. Tàu Sông Dinh 01 đã vào Dock CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DÍCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU sữa chữa.

 

song dinh 01 2017

Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa Tàu SÔNG DINH 01 Trên dock là 30 ngày:

Tàu Sông Dinh 01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Stocznia Gdanska , Nơi đóng: Gdansk, Ba Lan

Kiểu & Công dụng tàu của tàu Sông Dinh 01: Tàu kéo/Cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU Sông Dinh 01 :

- Chiều dài toàn bộ:    Lmax (m)     = 81.180

- Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m)     = 16.300

- Chiều cao mạn: (m)                      = 7.200

- Trọng Tải tàu: (T)                          = 1382.0

Hiện Công ty VungtauShipyard đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo đúng tiến độ hợp đồng.

Tàu Nghia Thanh vào dock Vungtaushipyard

Ngày 26-5-2017 Tàu Nghia Thanh vào dock Vungtaushipyard sữa chữa.

Ngày 07-5-2017 Tàu TRUONG HAI STAR2

Tàu TRUONG HAI STAR2 vào dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa.