Tham gia chào giá nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng VungtauShipyard năm 2019

Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu trân trọng mời các đơn vị có chức năng tương ứng tham gia chào giá cạnh tranh cho công trình nạo vét vùng nước trước cảng Vungtau Shipyard theo các thông tin và chỉ dẫn như sau:

 

  1. I.THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH:

1.1           Tên công trình: Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng VungtauShipyard năm 2019

1.2           Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

1.3           Nguồn vốn: vốn tự có của chủ đầu tư

1.4           Địa điểm thi công: Cảng Vungtau Shipyard, 847/4 đường 30/4 Phường 11 TP Vũng tàu, tỉnh Bà rịa- Vũng Tàu

1.5           Mục đích đầu tư: Nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Vungtau Shipyard đảm bảo đạt tiêu chuẩn thiết kế phục vụ tàu thuyền vào sửa chữa tại ụ tàu và cầu cảng.

1.6           Phạm vi công việc:

  1. a.Mặt bằng &phạm vi nạo vét : đính kèm bản vẽ ký hiệu: VTSC-PVNV-11.2006 (giới hạn từ mặt cắt 0 đến mặt cắt 8’)
  2. b.Khối lượng nạo vét (tạm tính): 49894 m3 (đính kèm bảng tínhVTSC-TTNV-08.2019)
  3. c.Cao trình nạo vét: từ -4,5 mét (hệ số “0” hải đồ)
  4. d.Vận chuyển chất nạo vét (đất phù sa bùn lỏng) đến khu đổ đất quy định

1.7           Loại hợp đồng: nghiệm thu theo khối lượng thực tế

1.8           Thời gian thi công dự kiến: 50 ngày lịch (bao gồm chủ nhật, ngày lễ) kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng


Link Download các biểu mẫu bên dưới:

HS Mời Chào Giá

Mẫu dự thảo hợp đồng

Các biểu mẫu

Phạm vi nạo vét

Bình Đồ

Nạo vét các mặt cắt VTSC 

Khối lượng nạo vét VTSC


Tàu PTSC HAI PHONG VÀO DOCK VUNGTAUSHIPYARD