Tàu VUNGTAU 03 vào Dock VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 20/12/2019 Tàu VUNGTAU 03 đã vào Dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa.

 


Tàu VUNG TAU 03 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Yuexin Shibuilding Co. Ltd , Nơi đóng: Quảng Đông, Trung Quốc
Kiểu & công dụng tàu VUNG TAU 03: TM.Tàu kéo/cung ứng.


CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 03 :
- Chiều dài toàn bộ:       Lmax (m)               = 69.900
- Chiều tộng lớn nhất:   Bmax(m)                = 16.000
- Chiều cao mạn:                  (m)                 = 7.200
- Trọng Tải tàu:            T                             = 2523.0

 


Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.


Tàu VUNGTAU 01 vào Dock VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 14/11/2019 Tàu VUNGTAU 01 đã vào Dock VUNGTAUSHIPYARD sữa chữa định kỳ.

 

Tàu Vungtau01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: DaeDong Shipbuilding Co. Ltd. , Nơi đóng: Pusan, Hàn Quốc
Kiểu & Công dụng tàu của tàu Vungtau 01: TM.Tàu kéo/Cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU VUNG TAU 01 :

- Chiều dài toàn bộ:       Lmax (m)    =    66.500
- Chiều tộng lớn nhất:    Bmax(m)     =    14.510
- Chiều cao mạn:                   (m)     =    7.408
- Chiều chìm                          (m)     =    6.371
- Trọng Tải tàu:                       T       =    1897.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.