Banner Image

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU


•          Mr. Lưu Minh Phương - Tổng Giám Đốc
Tel: 84-0254- 3522781 ext: 112
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
•          Mr. Trần Long - Phó Tổng Giám Đốc Nội Chính/Dự Án
Tel: 84-0254- 3522781
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

•          Mr. Dương Hoàng Nguyên - Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật

Tel: 84-0254- 3522781 ext: 185
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

·           Mr. Lưu Minh Phương - Tổng Giám Đốc

       Tel: 84-0254- 3522781 ext: 112
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

•      Mr. Lê Ngọc Tấn – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách nội chính
Tel: 84-0254- 3522781 ext: 108
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

•      Mr. Dương Hoàng Nguyên - Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật

Tel: 84-0254- 3522781 ext: 185

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.