Máy phát điện, máy biến tần

10

Các loại máy phát điện công suất đến 12,000 Kw

mpd