Thiết bị an toàn, cứu sinh

9

Xuồng, phao, áo cứu sinh, pháo hiệu
Đáp ứng tiêu chuẩn SOLAS

tbat1

 tbat2