Tàu Sao mai 01 Cập Cảng VUNGTAUSHIPYARD

Ngày 21 tháng 9 năm 2018. Tàu SAO MAI 01 đã vào Dock CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU sữa chữa.

Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa Tàu SAO MAI 01 Trên dock là 30 ngày:

Tàu Sao Mai 01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Ulstein Hatlo AS, Nơi đóng: Ulsteinvik, Na Uy
Kiểu & Công dụng tàu của tàu Sao Mai 01: VRH Tàu kéo / cung ứng
        CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU SAO MAI 01 :
           - Chiều dài toàn bộ:        Lmax (m)        =   64.400
           - Chiều tộng lớn nhất:        Bmax(m)     =   14.120
           - Chiều cao mạn:        (m)                     =     6.900       
           - Trọng Tải tàu:        T                           =   1960.0
Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.