Ngày 22 Tháng 07 năm 2016 Sửa chữa trên dock tàu "Lam Sơn 01"

lam-son-01-vao-22-7-2016Trước đó vào ngày 29 tháng 06 năm 2016:Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:0485/16/T-N4/VTB1-VTSHIP.
 V/v:Sửa chữa dock tàu "Lam Sơn 01"
  Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu Lam Sơn 01 là hơn 17 tỷ đồng.
  Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 60 ngày:
  Trên dock là 30 ngày

Tàu Lam Sơn 01 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Oy Wartsila Ab - Turku , Nơi đóng: Phần Lan

Kiểu & Công dụng tàu của tàu Lam Sơn 01: Tàu kéo/Cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU LAM SƠN 01 :

           - Chiều dài toàn bộ:                Lmax (m)                     =   67.700

           - Chiều tộng lớn nhất:              Bmax(m)                     =   14.330

           - Chiều cao mạn:                     (m)                               =    6.900     

           - Trọng Tải tàu:                        T                                  =   1178.0

Hiện Công ty VungtauShipyard đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo đúng tiến độ hợp đồng.

Ngày 28 tháng 06 năm 2016 Tàu SA PA cập cầu cảng Vungtaushipyard sửa chữa sự cố

sapa2015
Ngày 24/06/2016 Công Ty VUNGTAUSHIPYARD đã ký HỢP ĐỒNG SỐ:073 - 2016/PTSC-TDV/MDV với CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ
               
                   (V/v: thực hiện sửa chữa sự cố cụm chân vịt mũi cho tàu SAPA)

                 TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG :400 TRIỆU ĐỒNG
Tàu SAPA được đóng tại nhà máy đóng tàu: AS Trondhjems Mek. Verksted , Nơi đóng: Trondheim, Na Uy
Kiểu & Công dụng tàu của tàu SAPA: Tàu kéo/Cung ứng
       
CÁC KÍCH THƯỚC CƠ  BẢN CỦA TÀU SAPA :

           - Chiều dài toàn bộ:  Lmax (m)    =   64.540
           - Chiều tộng lớn nhất:  Bmax(m)  =   14.200
           - Chiều cao mạn:  (m)                  =    6.900      
           - Trọng Tải tàu:  T                        =  1987.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.