Sữa chữa định kỳ tàu Sea Meadow 18

Ngày 01-03-2016, Công Ty VUNGTAUSHIPYARD tiếp nhận Tàu Sea Meadow 18 vào dock sữa chữa định kỳ năm 2016

 

Tiếp nhận và sữa chữa tàu "Sao Mai 02"

sao-mai-02-2015Trước đó Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:0823/15/T-N4/VTB1-VTSHIP(24/11/2015).
V/v:Sửa chữa phục hồi cấp tàu" Sao Mai 02"


Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu Sao Mai 02 là hơn 20 tỷ đồng.


Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 65 ngày:

Tàu Sao Mai 02 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Ulstein Hatlo AS, Nơi đóng: Ulsteinvik, Na Uy

 

 

 

Kiểu & Công dụng tàu của tàu Sao Mai 02: VRH Tàu cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU SAO MAI 02 :

- Chiều dài toàn bộ:    Lmax (m)  = 64.400

- Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m)  = 14.300

- Chiều cao mạn:                (m)   = 4.700

- Trọng Tải tàu:         T                = 1290.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.