Tiếp nhận và sữa chữa tàu "Sao Mai 02"

sao-mai-02-2015Trước đó Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:0823/15/T-N4/VTB1-VTSHIP(24/11/2015).
V/v:Sửa chữa phục hồi cấp tàu" Sao Mai 02"


Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu Sao Mai 02 là hơn 20 tỷ đồng.


Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 65 ngày:

Tàu Sao Mai 02 được đóng tại nhà máy đóng tàu: Ulstein Hatlo AS, Nơi đóng: Ulsteinvik, Na Uy

 

 

 

Kiểu & Công dụng tàu của tàu Sao Mai 02: VRH Tàu cung ứng

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU SAO MAI 02 :

- Chiều dài toàn bộ:    Lmax (m)  = 64.400

- Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m)  = 14.300

- Chiều cao mạn:                (m)   = 4.700

- Trọng Tải tàu:         T                = 1290.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Sữa chữa tàu SEA MEADOW 06

 

sea-meadow-06Công Ty VungtauShipyard đã ký hợp đồng HĐKT số:21/HĐSC/VTSC/2015
"V/v:Sửa chữa bảo dưỡng tàu SEA MEADOW 06"
Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu SEA MEADOW 06 là gần 2  tỷ đồng.
Theo hợp đồng tổng thời gian sữa chữa là 30 ngày:

Sữa Chữa Định Kỳ Tàu SAPA

sapa2015

 Ngày 02/07/2015 VungtauShipyard đã ký hợp đồng số:123  -2015/PTSC-TDV/MDV với Chi Nhánh Tổng Công Ty  CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam - Công Ty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí.
"V/v:kiểm tra,sữa chữa giữa kỳ tàu SAPA năm 2015"
Tổng giá trị hợp đồng sữa chữa tàu SAPA là gần 5 tỷ đồng.

     

Thời gian sữa chữa theo hợp đồng là 65 ngày.

 

 

Tàu SAPA được đóng tại nhà máy đóng tàu: AS Trondhjems Mek. Verksted , Nơi đóng: Trondheim, Na Uy

 

 

 

 

 

Kiểu & Công dụng tàu của tàu SAPA: Tàu kéo/Cung ứng

 

CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU SAPA :

 

- Chiều dài toàn bộ:    Lmax (m) = 64.540

 

- Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m) = 14.200

 

- Chiều cao mạn:                  (m) = 6.900