Sữa Chữa Trên Đốc Tàu HẢI SƠN


Ngày 06/11/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU đã ký hợp đồng với LIÊN DOANH VIỆT NGA"VIETSOVPETRO"

                   V/v:Sữa chữa phục hồi cấp tàu Hải Sơn năm 2018

             Thời gian sữa chữa theo hợp đồng là 60 ngày.

             Thời gian sữa chữa trên đốc : 32 ngày        

Tàu Hải Sơn được đóng tại nhà máy đóng tàu: Korea Tacoma Marine Industries Ltd , Nơi đóng: Hàn Quốc

Kiểu & công dụng tàu HẢI SƠN: TM.Tàu phục vụ lặn

       CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA TÀU HẢI SƠN :

           - Chiều dài toàn bộ: Lmax (m)          =   52.300

           - Chiều tộng lớn nhất: Bmax(m)       =   12.000

           - Chiều cao mạn: (m)                        =   4.700      

           - Trọng Lượng tàu: T                        =   1202.0

Hiện Công ty Cổ Phần Đóng Tàu & Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đang tiến hành sửa chữa những hạng mục đã ký kết để hoàn thành theo đúng tiến độ và đưa tàu HẢI SƠN vào hoạt động.