SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU VÀ DVDK VŨNG TÀU

                                             1. So yeu ly lich- Pham Quốc Thanh

                                             2. So yeu ly lich- Le Ngoc Tan

                                             3. So yeu ly lich- Ta Binh Nguyen

                                             4. So yeu ly lich- Le Minh Chi